Jak zredukować różnicę poziomów?

Przy dużej różnicy poziomów jedynym wyjściem (poza wylewką) jest podłożenie płyty OSB  i następnie położenie naszego podkładu  w systemie pływającym lub klejowym.

Należy pamiętać o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej w otworze drzwiowym o szerokości ok. 15-20 mm.